Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Temat 5. Stan przemysłu w Polsce.
W Polsce w latach 90-tych XX wieku zmiany polityczne i wynikające z nich zmiany gospodarcze miały znaczący wpływ na przemysł. W wyniku przemian zachodzących w Polsce przemysł musiał dostosować się do reguł gospodarki rynkowej. Proces ten wymagał restrukturyzacji polskiego przemysł i rozwiązania szeregu problemów. Nowe warunki działania polskiego przemysłu wymagały:

 • zmiany w strukturze produkcji

 • zmiany w sposobie zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi

 • wprowadzania nowych technologii produkcji

 • dostosowania struktury produkcji do potrzeb rynku

Sposobami sprostania tym problem są: prywatyzacja, restrukturyzacja, reprywatyzacja i napływ kapitału z zagranicy.
Prywatyzacja jest to zmiana formy własności z państwowej na prywatną. Jest to proces kierowany przez władze państwowe. W wyniku tego procesu przedsiębiorstwa przemysłowe przekazywane są w większości kapitałowi zagranicznemu. Sprzyja to szybszemu przeprowadzeniu zmian w polskim przemyśle.
Restrukturyzacja jest to ogół przemian w gospodarce prowadzący do zmian w strukturze gałęziowej przemysłu przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i modernizacji ciągów produkcyjnych.
Reprywatyzacja jest to proces polegający na oddaniu prywatnym właścicielom lub ich następcom dóbr przejętych przez państwo w wyniku wywłaszczenia lub nacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłowych.
W polskim przemyśle obecnie obserwuje się następujące tendencje zmian:

 • zmiana modelu produkcji – ograniczenie roli tradycyjnych gałęzi przemysłu na rzecz przemysły wysokiej technologii

 • zmiana form własności przedsiębiorstw przemysłowych

 • spadek energochłonności i materiałochłonności przemysłu obniżający koszty produkcji, w wyniku zastosowania nowoczesnych technologii

 • restrukturyzacja polskich okręgów przemysłowych

 • modernizacji ciągów produkcyjnych

 • wzrost udziału inwestycji zagranicznych w przekształceniach własnościowych i technologicznych

 • likwidacja produkcji monopolistycznej – wzrost konkurencji wśród przedsiębiorstw w efekcie rozwoju gospodarki rynkowej

 • zwolnienia pracowników powodujące wzrost bezrobocia (bezrobocie technologiczne w efekcie modernizacji ciągów produkcyjnych i zastąpieniu człowieka przez maszynę)

 • przekwalifikowanie pracowników

W efekcie zmian w przestrzennej strukturze polskiego przemysłu i przyspieszeniu jego rozwoju powstały specjalne strefy ekonomiczne. SSE są to obszary przeznaczone na użytek przemysłu i związanych z nim usług. Przyciąga się do nich inwestorów oferując im infrastrukturę techniczną i korzyści finansowe (m.in. ulgi podatkowe). W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Najstarszą SSE w Polsce jest „SSE EURO-PARK Mielec”, powstała ona w 1995 roku.Skutki restrukturyzacji:
Pozytywne:

 • wzrost inwestycji zagranicznych

 • powstanie zakładów opartych o nowoczesne technologie produkcji

 • powstanie nowych miejsc pracy

 • wzrost konkurencyjności w walce o rynek zbytu oraz poprawa jakości produktów

 • pobudzenie rozwoju regionu w efekcie rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

 • podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

 • poprawieni stanu środowiska naturalnego w wyniku stosowanie „czystych technologii”

 • bardziej zróżnicowana struktura gałęziowa przemysłu

 • zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności przemysłu

Negatywne

 • masowe zwolnienia w początkowej fazie restrukturyzacji

 • niezadowolenie społeczne przejawiające się np. strajkami

 • wysokie koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, zasiłków socjalnych

 • wzrost kosztów przeznaczonych na przekwalifikowanie się pracowników

 • wysokie koszty inwestycji proekologicznych w przemyśle wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego

 • napływa zagranicznego kapitału, który jest zagrożeniem dla działalności rodzimej

 • konieczność modernizacji infrastruktury technicznej

 • wysokie koszty restrukturyzacji, związane z modernizacją taśm produkcyjnych, wprowadzeniem nowych technologii i otwieraniem nowych działalności

ZAPAMIĘTAJ: restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, specjalna strefa ekonomiczna