Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Temat 6. Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka.

Środowisko przyrodnicze jest to ogół przyrody ożywionej i nieożywionej, która otacza organizmy żywe, i ma wpływ na warunki ich życia.
Środowisko geograficzne jest to ogół naturalnych warunków, jakie stwarza dane terytorium dla gospodarczej działalności człowieka. W skład tego środowiska wchodzą elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.
Technosfera jest to sfera działalności człowieka obejmująca ingerencję techniki w przyrodę – wszystkie materialne wytwory rąk człowieka oraz obszar, na którym ma miejsce ta działalność.
Antropopresja jest to oddziaływanie, ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze.
Przykładowe czynniki antropopresji:

 • turystyka
 • zabudowa
 • przemysł
 • uprawa ziemi
 • hodowla zwierząt
 • komunikacja
 • regulacja wód

Przykładowe rodzaje antropopresji:

 • polowanie
 • zaśmiecanie
 • wycinanie lasów
 • zanieczyszczanie wód, powietrza
 • erodowanie gleby
 • emisja hałasu

Przykładowe przemiany środowiska

1. degradacja, dewastacja – przykłady:

 • zagłada gatunku zwierząt lub roślin
 • zniszczenie pokrywy roślinnej
 • zniszczenie pokrywy glebowej
 • zatrucie wody
 • zapylenie powietrza

2. ochrona – przykłady:

 • prawna ochrona gatunków roślin i zwierząt
 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń
 • parki narodowe
 • oczyszczanie ścieków

3. gospodarowanie – przykłady:

 • zalesianie
 • zabiegi przeciw erozyjne
 • melioracje
 • racjonalne użytkowanie pól uprawnych

Globalne zagrożenia środowiska

1. Dziura ozonowa – przyczyną jej powstania jest nadmierna emisja do atmosfery chloru, freonu i aerozoli. W efekcie zmniejsza się grubość warstwy ozonowej; Skutkuje to zwiększeniem ilości promieniowania UV docierającego do powierzchni ziemi. Następstwa dziury ozonowej:

 • osłabienie odporności organizmów,
 • choroby oczu,
 • zwiększona zachorowalność na raka skóry,
 • niszczenie planktonu.

2. Efekt cieplarniany – przyczyną powstania tego zagrożenia jest nadmierna emisja do atmosfery gazów cieplarnianych oraz zmniejszona fotosynteza, jest ona skutkiem wycinania lasów. Skutki efektu cieplarnianego:

 • zmiana globalnej cyrkulacji powietrza,
 • stopienie czap lodowych i lądolodów, w efekcie czego podniesie się poziom wszechoceanów,
 • rozszerzenie stref klimatycznych,
 • rozszerzenie się obszarów pustynnienia.

3. Kwaśne deszcze – do ich powstania przyczynia się emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu, które łączą się z wodą i tworzą kwas siarkowy i azotowy. Skutkiem kwaśnych deszczy są:

 • uszkodzenia drzew (szczególnie iglastych),
 • zakwaszenie gleby, wód,
 • obumieranie fauny i flory,
 • niszczenie elewacji budynków i pomników.

4. Eutrofizacja wód i zanieczyszczenie wód morskich – przyczynia się do tego stosowania nawozów azotowych i fosforowych, zrzut ścieków do wód, katastrofy tankowców. Skutkami tego są:

 • powstawanie beztlenowych pustyń,
 • ścieki lub inne zanieczyszczenia przenoszone są przez prądy morskie i zwiększają zasięg zjawiska i ilość zanieczyszczonych wód.

5. Intoksykacja – przyczyną jest spalania paliw kopalnych, rozwój motoryzacji, stosowanie środków ochrony roślin, pestycydów, nawozów sztucznych itd. Skutkiem tego jest:

 • zmiana struktury DNA organizmów,
 • zatrucie organizmu,.
 • paraliżowanie centralnego układu nerwowego;
 • zaburzenia układu rozrodczego organizmów,
 • śmierć.