Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Temat 1. Rozwój usług na świecie.

Usługi jest to trzeci dział gospodarki związany z podejmowaniem czynności, których nie wytwarza się dóbr materialnych, lecz wykonuje się czynności mające charakter świadczeń jednych osób na rzecz drugich.

Podział usług wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności:

1.Usługi dla konsumentów:

  • materialne
   • handel i naprawy
   • hotele i restauracje
   • transport pasażerski i łączność
   • usługi osobiste
   • działalność komunalna
  • niematerialne
   • edukacja
   • ochrona zdrowia i opieka społeczna
   • działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem

   2. Usługi dla producentów i biznesu:

  • transport i gospodarka magazynowa
  • pośrednictwo finansowe
  • obsługa nieruchomości
  • wynajem maszyn i sprzętu
  • informatyka i działalność pokrewna
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
  • pozostała działalność związana z prowadzeniem biznesu

  3. Usługi ogólnospołeczne:

  • administracja publiczna i obrona narodowa
  • działalność organizacji członkowskich
  • organizacje i zespoły narodowe

Na rozwój usług wpływa szereg czynników, do najważniejszych należą:

 • poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państwa
 • poziomu automatyzacji przemysłu i mechanizacji rolnictwa
 • postępujący proces globalizacji
 • wzrost wykształcenia społeczeństwa
 • rynku pracy
 • rozwój marketingu i reklamy
 • liberalna polityka państwa
 • rosnące potrzeby mieszkańców postępujące wraz z bogaceniem się społeczeństwa
 • wzrost mobilności ludzi

Funkcje sektora usług:

 • Funkcje gospodarcze
 • Funkcje obsługi procesów wytwórczych polegające na wytwarzaniu dóbr materialnych. Funkcje te spełnia głównie transport, łączność, handel, finanse i ubezpieczenia.
 • Funkcje bytowe związane z zaspokajaniem różnych potrzeb bytowych ludności poprzez rozwój takich dziedzin działalności usługowej, jak gospodarka komunalna i mieszkaniowa, handel, transport, łączność i usługi osobiste.
 • Funkcje socjalne, do których zalicza sie usługi związane z opieką społeczną, ochroną zdrowia czy kulturą fizyczną.
 • Funkcje oświatowe i kulturalne.
 • Funkcje naukowo-badawcze.
 • Funkcje administracyjne.
 • Funkcje pozagospodarcze

Poziom rozwoju usług w krajach o różnym stopniu rozwoju spółeczno-gospodarczego:Kraje słabo rozwinięte (kraje przedindustrialne)

 • zatrudnienie w usługach wynosi od 10 do 20%
 • niski udział usług w tworzeniu PKB (poniżej 30%) – np. Angola, Myanmar, Papua – Nowa Gwinea, Nigeria
 • w sektorze usług dominują usługi o zasięgu lokalnym (np. handel, podstawowa opieka zdrowotna, szkolnictwo najniższego szczebla)
 • wyjątkiem są kraje „monokultury turystycznej” (rozwijające tylko ten rodzaj usług) – w tych krajach usługi mają duży udział w tworzeniu PKB – ok. 50 – 70 % (np. Egipt, Tunezja)

Kraje rozwijające się (kraje industrialne)

 • zatrudnienie w usługach od 20 do 60%
 • udział usług w tworzeniu PKB 30-60%
 • duża dynamika rozwoju usług związana z rozwojem przemysłu, w wyniku tego wzrasta znaczenie: szkolnictwa, usług bankowych, marketingu, obsługi przedsiębiorstw i usług transportowych
 • dynamiczny rozwój handlu zaspokajający potrzeby społeczeństwa

Kraje wysoko rozwinięte (kraje postindustrialne)

 • zatrudnienie w usługach powyżej 60%
 • usługi dostarczają powyżej 60% PKB
 • rozwija się na dużą skalę szkolnictwo, szczególnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze
 • usługi silnie wyspecjalizowane dla firm i biznesu (np. finanse, bankowość, marketing, reklama, usługi teleinformatyczne)
 • wzrasta znaczenie usług gastronomicznych, kulturalnych i turystycznych, w efekcie coraz zamożniejszego społeczeństwa
 • pojawia się bezrobocie technologiczne

Zróżnicowanie udziału usług w tworzeniu PKB
skanowanie0008.jpg