Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Temat 3. Organizacje międzynarodowe.

Organizacje międzynarodowe - niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Ważniejsze organizacje rządowe:
Organizacja Narodów Zjednoczony (ONZ) – powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. Posiada 192 członków. Siedziba organizacji mieści się w Nowym Jorku. Głównymi celami ONZ są:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • walka o prawa człowieka i poprawa standardów życia
 • organizowanie współpracy międzynarodowej
 • rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań.
 • Wspieranie postępu społecznego


Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
- organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 roku. NATO liczy 28 członków. Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim.

   Państwa członkowskie NATO.    Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) – powstała 8 grudnia 1991 roku. Zrzesza większość byłych republik Związku Radzieckiego (Białoruś, Rosja, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, i Uzbekistan). Zajmuje się m.in. współpracą polityczną, gospodarczą i problemami bezpieczeństwa międzynarodowego.

    Unia Europejska (UE) - powstały 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht. Posiada 28 państw członkowskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Główne cel:

 • utworzenie jednolitego obszaru gospodarczego i gospodarki mogącej konkurować z USA
 • wprowadzenie do obiegu nowej wspólnej waluty – euro
 • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii

rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)  - powstała 1 stycznia 1994 roku. Członkami są: USA, Kanada i Meksyk. Główne cele:

 • stworzenie strefy wolnego handlu na obszarze krajów członkowskich
 • ujednolicenie przepisów o ochronie środowiska i własności intelektualnej
 • ustalenie cen ropy naftowej
 • liberalizacja inwestycji zagranicznych

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – powstała 14 grudnia 1960 roku. Skupia 33 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Siedzibę ma w Paryżu. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli.

Światowa Organizacja Handlu (WTO)  - powstała w 1994 roku. Zrzesza 153 państwa. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) – powstała w 1960 roku. Siedzibę ma w Wiedniu. Państwa członkowskie: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Głównym celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) – powstało w 1967 roku. Obecnie ASEAN prowadzi ożywioną działalność w zakresie współpracy zarówno gospodarczej jak i politycznej.

   Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) – powstała w 1975 roku. Głównym celem ECOWAS jest promowanie integracji ekonomicznej.

Ważniejsze organizacje pozarządowe:

 • Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc - zrzesza narodowe stowarzyszenia i koordynuje ich działania humanitarne, organizuje międzynarodowe akcje pomocy ofiarom klęsk żywiołowych oraz promuje pokój na świecie.
 • Amnesty International – zajmuje się obroną praw człowieka w krajach, gdzie te prawa są łamane.
 • Greenpeace – zajmuje się ochroną środowiska naturalnego.
 • Lekarze Bez Granic – poprze działania wolontariusz i stałych pracowników dostarcza opieki medycznej zarówno w przypadkach nagłych (działania zbrojne, epidemie), jak i w przypadku endemii takich jak malaria.