Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

 

Temat 2. Dzieje Ziemi.

Wiek Ziemi określa się na około 4,6 mld lat. Dzieje Ziemi zostały podzielone na ery, okresy,  epoki i piętra. Zrobiono to na podstawie zmian w świecie organicznym, zmian w układzie lądów i oceanów, zmian klimatów, ruchów górotwórczych. Tabela przedstawiająca dzieje Ziemi to tabela stratygraficzna.

Najważniejsze wydarzenia er:
Prekambr - najstarsza, najdłuższa i najsłabiej poznana era:
- rozpoczął się z chwilą powstania skorupy ziemskiej, a zakończył, gdy intensywnie zaczęło się rozwijać życie.
- uformowały się pierwsze kontynenty, powstała atmosfera i hydrosfera.
- trwały nieustanne procesy górotwórcze i wybuchy wulkanów.
- brak skamieniałości świadczyć może o braku życia, wiadomo jednak, że pojawiły się pierwsze pojedyncze komórki utożsamiane z bakteriami i sinicami, z których zaczęły ewoluować pierwsze rośliny zdolne do procesu fotosyntezy.
- wzrost zawartości tlenu w atmosferze spowodował znaczny rozwój świata organicznego, co zakończyło prekambr.

Paleozoik – nastąpiła eksplozja życia,
- miały miejsce wielkie ruchy górotwórcze (orogeneza kaledońska, orogeneza hercyńska),
- podczas całej ery kontynenty dryfowały i zmieniając swoje położenie zmieniały strefy klimatyczne, ostatecznie jednak ponownie połączyły się w jeden wielki superkontynent nazwany Pangeą, 
- w kambrze pojawiły się pierwsze bezkręgowce zdolne do wytwarzania szkieletów i pancerzy, z tego okresu pochodzą m.in. ślady trylobitów – pierwszej skamieniałości przewodniej.

trylobit – skamieniałość przewodnia kambru

Mezozoik - w dalszym ciągu zmieniał się rozkład kontynentów i oceanów – Pangea uległa rozpadowi, a powstałe w ten sposób kontynenty dryfowały w kierunku obecnego ich położenia,
- w kredzie pojawiły się pierwsze oznaki (fazy) orogenezy alpejskiej,
- częste transgresje i regresje mórz i oceanów, stąd pochodzą pokłady wapieni i innych skał osadowych,
- w świecie flory dominowały rośliny nagozalążkowe ustępując pod koniec ery roślinom okrytozalążkowym,
- na lądzie, w wodzie i w powietrzu zaczęły panować gady,
- na okres jury przypada szczyt rozwoju grupy gadów zwanej dinozaurami, która wyginęła pod koniec kredy,
- w jurze pojawił się pierwszy ptak (archeopteryks),
- zaczęły wyodrębniać się ssaki,
- skamieniałościami przewodnimi mezozoiku były amonity i belemnity.

amonit – skamieniałość przewodnia mezozoiku

belemnit – skamieniałość przewodnia mezozoiku

Kenozoik – era trwająca do dziś,
- w starszym okresie (paleogenie) miało miejsce właściwe wypiętrzenie gór fałdowania alpejskiego,
- na początku czwartorzędu, wraz z ochłodzeniem klimatu, nastąpiło zlodowacenie wielu obszarów naszego globu (epoka plejstocenu),
- ukształtowanie pionowe i poziome kontynentów przybrało obraz zbliżony do współczesnego,
- ewolucja organizmów doprowadziła do powstania obecnych gatunków,
- pojawił się człowiek rozumny – homo sapiens