Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Temat 1.  Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa.

Rolnictwo jest to dział gospodarki narodowej zajmujący się uprawą i hodowlą roślin oraz hodowlą i chowem zwierząt. Dział ten w szerokim znaczeniu obejmuje także ogrodnictwo, leśnictwo, rybactwo i pasterstwo.
Rolnictwo jest uzależnione jest od wielu czynników:

Czynniki przyrodnicze

 • Warunki klimatyczne – wpływ na rolnictwo mają: nasłonecznienie, temperatura ( związany z nią jest okres wegetacji), opady, wiatr.
 • Ukształtowanie terenu – rolnictwu sprzyjają obszary nizinne lub lekko pofalowane; zbyt duże nachylenie terenu nie sprzyja pracom polowym, gdyż utrudnia mechanizację prac polowych i wzmaga erozję.
 • Warunki glebowe – rozwojowi rolnictwa sprzyjają żyzne i urodzajne gleby, decydują one o dużym udziale gruntów ornych w ogólnej powierzchni kraju.
 • Stosunki wodne – rozwojowi rolnictwa i dużym udziale gruntów ornych sprzyja odpowiednie nawilgocenie gleby.

  Czynniki pozaprzyrodnicze

 • Poziom kultury rolnej – jest to związane z wykształceniem rolników, od czego zależy stosowanie nowoczesnych metod i technik uprawy i hodowli roślin oraz chowu zwierząt, wprowadzanie nowych odmian roślin i zwierząt w celu zwiększenia produktywności.
 • Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państwa – jeżeli państwo jest na wysokim poziomie rozwoju, zapewnia to rolnictwo odpowiednie wyposażenie w maszyny, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin oraz opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych technologii upraw i hodowli roślin oraz chowu zwierząt, a także wprowadzenie nowych odmian roślin i zwierząt.
 • Własność ziemi (ustrój rolny) – własność państwowa, własność prywatna, dzierżawa, własność spółdzielcza, wspólnota plemienna.
 • Zabiegi melioracyjne – nawadnianie i odwadnianie w celu regulacji stosunków wodnych w glebie.
 • Polityka rolna państwa – rządy krajów mogą decydować między innymi o: przeznaczaniu środków finansowych na kredyty i dotacje dla rolników, regulować rodzaj i wielkość produkcji przez organizację handlu wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Zatrudnienie w rolnictwie – w krajach wysoko rozwiniętych zatrudnienie w rolnictwie jest niewielkie, jest to efektem silnej mechanizacji i automatyzacji rolnictwa; natomiast w krajach słabo rozwiniętych zatrudnienie w rolnictwie jest wysokie (często przekracza 70% ludności czynnej zawodowo).

Struktura użytkowania ziemi

 • użytki rolne
 • grunty orne
 • sady
 • łąki i pastwiska (użytki zielone)
 • lasy
 • pozostałe grunty – np. nieużytki, tereny zabudowane, komunikacyjne, przemysłowe.

Funkcje rolnictwa

 • społeczna
 • ekonomiczna
 • przestrzenna

Okres wegetacyjny – jest to okres roku, w którym roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość ciepła i wilgoci.
Zbiory – jest to ogólna ilość zebrana całej powierzchni uprawy danej rośliny. Wyrażane są w tonach.
Plony – stosunek zbioru do pola powierzchni uprawy. Wyraża się w kwintalach na hektar (q/ha).
Żyzność – zdolność gleby do zaspokajania życiowych potrzeb roślin.
Urodzajność – są to właściwości gleby umożliwiające uzyskiwanie wysokich plonów.
Towarowość – wielkość produkcji rolnej, która przeznaczona jest na sprzedaż.