Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Temat 2. Budowa geologiczna Polski. Surowce mineralne.

Terytorium polski znajduje się na obszarze trzech jednostek strukturalnych Europy:

1. Prekambryjska platforma wschodnioeuropejska  - na jej obszarze leży Polska północno wschodnia. Wyróżnia się w jej obrębie kilka mniejszych jednostek tektonicznych. Są nimi:

 • wyniesienia (Łeby, mazursko-suwalskie, Sławatycz) - charakteryzują się stosunkowo płytkim zaleganiem fundamentu krystalicznego (średnio kilkaset metrów głębokości)
 • obniżenia (perybałtyckie, podlaskie, nadbużańskie) - charakteryzują się głębokim zaleganiem podłoża krystalicznego (kilka tysięcy metrów głębokości) i są przykryte różnymi wiekowo i odmiennymi genetycznie osadami.

Platforma wschodnioeuropejska styka się z platformą paleozoiczną (zachodnioeuropejską) wzdłuż linii tektonicznej Teisseyre'a - Tornquista. Jest to strefa szerokości ok. 100 km ciągnąca się w Polsce od Kołobrzegu aż po Przemyśl. Jest ona wgłębnym rozłamem w skorupie ziemskiej sięgającym aż do powierzchni Moho, leżącej na głębokości ok. 55 km .

2. Platforma paleozoiczna, czyli obszar fałdowań kaledońskich i hercyńskich
Fałdowania kaledońskie głównie na przełomie syluru i dewonu doprowadziły przede wszystkim do ukształtowania obszarów północnej i północno-zachodniej Europy. Struktury powstałe w tym czasie zbudowane są z utworów prekambru i starszego paleozoiku.
Na terenie Polski struktury kaledońskie odsłaniają się w bardzo niewielu miejscach i są silnie zdegradowane:

 • w Sudetach są najwyraźniejsze (głównie G. Kaczawskie i okolice Kłodzka)
 • w G. Świętokrzyskich (głównie południowej ich części)

Dokładne wyznaczenie terenów objętych działaniem ruchów kaledońskich jest bardzo trudne ponieważ obszary te:

 • zostały objęte późniejszymi fazami górotwórczymi, które zmieniły struktury kaledońskie
 • są przykryte grubymi seriami młodszych skał osadowych


System hercyński jest silnie rozbudowany i rozciąga się od zachodnich krańców Europy po Sudety i Góry Świętokrzyskie.
Na obszarze Polski :

 • powstały Sudety wraz z zapadliskiem górnośląskim
 • sfałdowane zostało podłoże krystaliczne Przedgórza Sudeckiego i Wielkopolski
 • nastąpiło morfologiczne odmłodzenie Gór Świętokrzyskich

W młodszym paleozoiku ale przede wszystkim w mezozoiku i kenozoiku tworzyła się wspólna dla wymienionych wyżej platform pokrywa osadowa (platformowa). Pokrywa ta została następnie sfałdowana w wyniku ruchów górotwórczych (orogeneza alpejska) na przełomie kredy i trzeciorzędu. Sfałdowaniu uległy osady mezozoiczne i permskie.

Ruchy górotwórcze doprowadziły do powstania głównych jednostek geologicznych Polski północno - zachodniej i środkowej. Są nimi:

 • wał kujawsko - pomorski zwanym często środkowopolskim (wzdłuż linii Kołobrzeg-Bydgoszcz-Wocławek-Opoczno), który w trzeciorzędzie został poddany silnej denudacji, stąd nie widać go w dzisiejszej rzeźbie terenu
 • system niecek obrzeżających wał (niecka brzeżna, położona wzdłuż północno-wschodniego stoku wału oraz niecka szczecińsko-mogileńsko-łódzko-miechowska położona wzdłuż południowo-zachodniego stoku wału)
 • monoklina przedsudecka

Wszystkie wyżej wymienione jednostki są obecnie przykryte osadami kenozoiku.

3. Obszar fałdowań alpejskich

Polskie jednostki orogenezy alpejskiej :

 • Tatry
 • niecka Podhala
 • Pieniny
 • Karpaty Zewnętrzne (fliszowe) - Beskidy wraz z pogórzami oraz Bieszczady
 • Zapadlisko Przedkarpackie

W skład Karpat Zachodnich wchodzą:Tatry, Pieniny, Niecka Podhalańska, Karpaty Zewnętrzne (z wyjątkiem Bieszczad - Beskidów Wschodnich), które wchodzą w skład Karpat Wschodnich.
Tatry i Pieniny zostały sfałdowane w początkowych fazach orogenezy alpejskiej, natomiast Karpaty fliszowe powstały w połowie trzeciorzędu, a następnie w postaci płaszczowin nasunięte na swoje przedpole. W ostatnim etapie formowania się Karpat powstało zapadlisko przedkarpackie.
Tektonika Karpat Zachodnich ma charakter płaszczowinowo - fałdowy, zaś Karpat Wschodnich płaszczowinowo - fałdowo - skibowy.

Surowce mineralne występujące w Polsce:

Energetyczne:

   • Węgiel kamienny
   • Węgiel brunatny
   • Ropa naftowa
   • Gaz ziemny

   Metalurgiczne:

   • Rudy żelaza
   • Rudy miedzi
   • Rudy cynku i ołowiu
   • Rudy polimetaliczne: srebro, kadm, złoto, kobalt

   Rudy skalne:

   • Granity
   • Bazalty
   • Porfiry
   • Wapienie
   • Margle
   • Dolomity
   • Gipsy
   • Piaski szklarskie
   • Glinki ceramiczne

   Chemiczne

   • Siarka
   • Sól kamienna
   • Sól potasowa
   • Fosforyty